با حضور کارشناسان رسمی فیوا در ایران انجام شد؛
تکمیل اطلاعات تخصصی آثار موزه خودروهای اختصاصی نیاوران

اطلاعات تخصصی آثار موزه خودروهای اختصاصی نیاوران شامل خودروها و موتورها، با همکاری کارشناسان نمایندگی رسمی فیوا در ایران مورد بررسی قرار گرفت و تکمیل شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، پروژه بررسی فنی آثار موزه خودروهای نیاوران به پیشنهاد این مجموعه و با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران با هدف گردآوری اطلاعات دقیق و کارشناسی وسایل نقلیه موجود در این مجموعه انجام شد.

در این پروژه، تیمی 6 نفره متشکل از کارشناسان خبره خودروهای تاریخی و روسای کلوپ های بین المللی خودروهای برند دنیا در ایران، اطلاعات مربوط به آثار موزه خودرو نیاوران را مورد بررسی قرار داده و ضمن بازدید از سیستم های موتوری و فنی این وسایل و استعلام از فدراسیون بین المللی خودروهای تاریخی (FIVA)، قرار است اطلاعات کامل تری دراین خصوص ارایه نمایند.

مشخصات فنی، سال ساخت، تعداد تولید در دنیا و اطلاعات مربوط به مالکیت این وسایل نقلیه ازجمله مواردی است که در این پروژه به آن پرداخته می شود.

پیام توسل، برزو سپاسی، محمد بردیده، هوتن عارفی، حسین بابایی و فاطمه ابریشمی کارشناسانی هستند که با نظارت امین اموال موزه خودرو و همکاری دبیرخانه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی، آثار یاد شده را بررسی کرده و اطلاعات موجود را تکمیل کردند.