رویدادهای تاریخی مجموعه نیاوران با شیوه ای نو روایت می شود

نخستین نشست هم اندیشی مشاور تولید محتوای معاونت میراث فرهنگی کشور با سرپرست و مسئولین واحدهای مجموعه نیاوران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران این نشست 25 مهر 1401 با حضور سیدعباس فاطمی نویسی مشاور حوزه تولید محتوا و روایت‌گری قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، مریم جلالی سرپرست این مجموعه و معاونین و مسئولین موزه های نیاوران برگزار شد.

انتقال واقعیات تاریخی با روایت های مناسب به مخاطب، مطالعه وضع موجود در نیاوران و روایت درست وقایع رخ داده در این مکان تاریخی، ایجاد نگاه روایت گری در موزه ها و پیگیری فعالیت های این مجموعه در راستای شعار نیاوران برای مادران از جمله مباحث این نشست بود.

در این جلسه مطرح شد که ابزار رسانه مهمترین ابزار روایت است و با اشراف کامل نسبت به موضوعات می توان تحلیل درست از وقایع داشت و رویدادها را به نحو درست به مخاطب منتقل کرد.

مقایسه و روایت درست به منظور درک و نتیجه گیری درست مخاطب از جمله مباحث مورد تاکید در جلسه بود.

-----