شماره ششم پادکست نی آوران
اسباب کشی (بخش دوم)

فصلی و بخشی از تاریخ معاصر با شمال شرقی کلان شهر تهران و مجموعه‌ کاخ موزه‌ نیاوران گره می‌خورد. 

آب و هوای مطلوب آن جغرافیا و چشم اندازی که از شمال و شرق به البرز و قله‌ پر برف دماوند داشته، نَخست بار دل شاهان قاجار را برد و پس از آن فرح دیبا و پهلوی دوم را به آن خطه کشاند.
قصه‌ اسباب‌کشی و سکونت ایشان در باغ نیاوران، موضوع شماره‌ ماضی و این شماره از پادکست نی‌ آوران بود و هست که تقدیم شمایان می‌شود.

کلیک کنید:
https://shenoto.com/channel/podcast/NeyAvaran
https://castbox.fm/ch/4996019