شماره پنجم پادکست نی آوران
اسباب کشی (بخش اول)

فصلی و بخشی از تاریخ معاصر با شمال شرقی کلان شهر تهران و مجموعه‌ کاخ موزه‌ نیاوران گره می‌خورد.

آب و هوای مطلوب آن جغرافیا و چشم اندازی که از شمال و شرق به البرز و قله پر برف دماوند داشته، نخست بار دل شاهان قاجار را برد و پس از آن فرح دیبا و پهلوی دوم را به آن خطه کشاند.
قصه این نقل مکان واقعه‌ ای است که در این قسمت و شماره‌ آتی به آن خواهیم پرداخت.

کلیک کنید:
https://shenoto.com/channel/podcast/NeyAvaran
https://castbox.fm/ch/4996019
 
راوی و نویسنده: پوریا معلم
به سفارش مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران