شماره چهارم پادکست نی آوران
در آستانه

در آستانه‌ باغ ایستاده‌ام، در ابتدای راه. شکوه و جمالی دارد این مجموعه با این درختان سر به فلک کشیده که عمری دیرسال دارند.

در آستانه‌ باغ ایستاده‌ام، در ابتدای راه. شکوه و جمالی دارد این مجموعه با این درختان سر به فلک کشیده که عمری دیرسال دارند. سالهاست اینجا ایستاده‌اند و دیده‌اند چه بسیار کسان را از شاه و وزیر و وکیل، تا عالم و عامی که آمدند و رفتند. 
آنک من اینجا در آستانه‌ ورودی کاخ موزه ایستاده‌ام و کنارم جمال شاه حسینی است، او از ساکنان پر سابقه‌ محله‌ نیاوران است. پدربزرگش «آخوند ابوتراب شاه حسینی» طبیب شاه قاجار بود که گه گاه به همین کاخ فراخوانده می‌شد. جمال شاه حسینی را حافظه‌ کاخ موزه‌ نیاوران از بعد پیروزی انقالب تا به امروز می‌دانند. 
شرحی از رسیدن نیروهای انقلابی در روزهای آغاز پیروزی انقالب اسلامی بدین مکان را از قول او خواهیم شنید. 
همچنین در فرصت این قسمت از تغییر شیوه نامه‌ حفاظت از فضای سبز مجموعه از پارک به باغ خواهم گفت، و از شوق مخاطبانی که به تماشای کاخ موزه می‌آیند.

کلیک کنید:
https://shenoto.com/channel/podcast/NeyAvaran
https://castbox.fm/ch/4996019
 
راوی و نویسنده: پوریا معلم
به سفارش مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران