شماره سوم پادکست نی آوران
شاه بی شین

درختای سر به فلک کشیده نیاوران که شاخ در شاخ صف کشیده و سر به آسمون سائیده‌اند،

درختای سر به فلک کشیده نیاوران که شاخ در شاخ صف کشیده و سر به آسمون سائیده‌اند، فغان و شیون «شاهان بی‌شین» زیادی رو شنیدن و دیدن در اون چشم‌انداز، از نمایش بی‌مزه برادرزاده‌ی خواجه‌ی تاجدار تا فرار پسر پدر معزول در تبعید.
تاریخ عبرته، حتی از نگاه یه برگ ...

 

کلیک کنید:

https://shenoto.com/channel/podcast/NeyAvaran

https://castbox.fm/ch/4996019

 

راوی و نویسنده: پوریا معلم

به سفارش مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران