فروشگاه محصولات فرهنگی

فروشگاه محصولات فرهنگی مجموعه نياوران ايستگاهی است براي توقف و تنفسی دوباره در ميان تار و پود انديشه های زيبای بشری كه جلوه های سمعی و بصری يافته اند.

فروشگاه محصولات فرهنگی مجموعه نياوران در چهار بخش مشغول به فعاليت است:

بخش نخست: صنايع دستی شامل هنرهای چوبی، سفال، آبگينه و ...

بخش دوم: سنگ‌های قيمتی و تزئينی شامل زيورآلات و مجسمه 

بخش سوم: لوح فشرده و كتاب‌های نفيس ايرانگردی و جهانگردی و كاست‌های موسيقی ايران و جهان

بخش چهارم: دست بافته‌های ايرانی كه عبارتند از گليم، جاجيم و ورنی و ...