کافه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجموعه فرهنگی تاريخی نياوران با هدف آسايش بازديدکنندگان خود، فضاهای رفاهی را برای عموم ايجاد نموده است.

از جمله اين فضاها کافه فعال در محوطه باغ و فضای باز این مجموعه است که با بهسازی دو کلبه قديمی و همچنين محوطه سازی، در کنار حوض زيبای مقابل موزه کوشک احمدشاهی شکل گرفته است.

در طراحي اين کافه سعی شده با استفاده از آثار و عناصر تاريخی معاصر، حسي از تاريخ نه چندان دور اين مرز و بوم به بازديدکنندگان منتقل شود. علاقه مندان ضمن بازديد از موزه ها و بناهای تاريخي مجموعه نياوران می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 21 از این فضا استفاده نمایند.

-----