درباره ما

 

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در راستای اهداف کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر «دستیابی به جایگاه واقعی کشور به‌عنوان یکی از قطب­ های گردشگری جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت و استانداردسازی خدمات گردشگری و تسهیل سفر » و «شناسایی، پژوهش و مستند­سازی، معرفی، آموزش و ترویج حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه از میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی و هنرهای سنتی کشور» چشم‌انداز خود را این‌گونه تعریف کرده است:

«تبدیل‌شدن به قطب گردشگری تهران و مجموعه ای پیشرو در حفظ سرمایه های میراث فرهنگی»

 

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در راستای اهداف کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر «تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارایی های طبیعی و فرهنگی و ارتقاء آگاهی های عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی و صنایع دستی و گردشگری» و «توسعه ظرفیت ها و ارتقاء قابلیت های موجود در زمینه های میراث­ فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، طبیعی، هنر و دانش سنتی و فناوری بومی، صنایع دستی و گردشگری» و  مأموریت خود برای رسیدن به چشم‌انداز فوق‌الذکر را این‌گونه بیان می‌کند:

«حفظ سرمایه‌های فرهنگی و ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص منابع در اختیار مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با رویکرد اعتبار افزایی به روش‌های خلاق و روزآمد»