به مناسبت ماه مبارک رمضان؛
معرفی قرآنی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد محمدشفیع تبریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و تمام عناوین و سرسوره‌ها به صورت مطلانویسی به اجرا درآمده است.

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد محمدشفیع تبریزی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته و تمام عناوین و سرسوره‌ها به صورت مطلانویسی به اجرا درآمده است.
 
 
دو صفحه افتتاح مذهب و مرصع بوده و دارای سه فضای درون متنی، بالای متنی و حواشی است. در فضای درون متنی، وسط سطور طلا اندازی، محرّر و در فضای درون متنی، وسط سطور طلا اندازی، محرّر و کنگره‌ای است و پایان آیات با شمسه‌های مذهب و مرصع، از همدیگر تفکیک شده است.
 
 
در فضای بالای متن، پیشانی و سرلوح به اجرا در نیامده و فقط سرسوره، به همراه جداول زنجیره‌ای و حواشی ترنج و لچک، احاطه‌گر فضای اطراف سرسوره است.
 
 
جدول زنجیره‌ای، فضای حاشیه مادر را از فضای درون متنی جدا ساخته و قسمتی از حاشیه‌های سمت راست و چپ دو صفحه را بدون تزئین به نمایش گذاشته است. 
 
 
اجرای کتیبه در پایین فضای متنی بسان سرسوره به نمایش درآمده و مطالب سرسوره و کتیبه به صورت رنگین‌نویسی و شنگرفی است.
 
 
نام مذهب این کلام‌الله مجید میرزا عبدالوهاب مذهب‌باشی است.
 
 
جلد اثر لاکی است و در رویه جلد، تزئینات با نقش گل و شکوفه‌های درخت سیب به همراه گل زنبق و گل‌های محمدی در روی بوم دودی به اجرا درآمده و حاشیه همگام گلی و حاشیه مادر لچک و ترنجی، گل و بوته‌ای فضای متن را به صورت سرتاسری در بر گرفته است. درون جلد، به صورت لاکی با بوم الوان، به معرض نمایش درآمده و فاقد هرگونه تزئینی است.
 
 
مطلع اثر، با سوره فاتحه‌الکتاب آغاز شده و خاتمه این کلام‌الله، با سوره ناس به اتمام رسیده است. تعداد صفحات این اثر، ۲۶۶ ورق و در قطع نیم‌ورقی کتابت شده است.
 
 
 
 
 
 
 
گردآوری: ندا شانقی (آرشیو موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران)