به مناسبت ماه مبارک رمضان؛
معرفی قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد چیره‌دست، وصال شیرازی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و شکسته نستعلیق) و ترجمه به خط نستعلیق با عیار استادی نگارش یافته است.

این قرآن خطی از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سده سیزدهم هجری‌قمری توسط استاد چیره‌دست، وصال شیرازی به خط جامع‌نویسی (نسخ، رقاع و شکسته نستعلیق) و ترجمه به خط نستعلیق با عیار استادی نگارش یافته است.
 
تمام عناوین و سرسوره‌ها مطلانویسی شده و همچنین از رنگین‌نویسی نیز استفاده شده که رنگین‌نویسی مورد استفاده در این کلام‌الله مجید، از نوع شنگرف است. 
 
 
در صفحات افتتاح، فضای درون متنی به صورت مجدول در نظر گرفته شده و ترجمه آیات در درون جدول به نگارش درآمده است. همچنین وسط سطور و کلمات در این دو صفحه، مطلای ساده است و پایان آیات نیز در دل نقوش‌بندی چرخ و فلکی به اجرا درآمده است. 
 
 
نام سوره‌ها به طور کامل مطلانویسی شده و در اطراف آن‌ها فضای اصلی را ترنج، سرترنج و نیم‌ترنج و لچکی‌ها در قالب مذهب و مرصع احاطه کرده است. 
 
 
جلد اثر لاکی و دارای گل و بوته در روی بوم دودی و همچنین حاشیه‌های حل‌کاری شده همگام و حاشیه مادر، گلی در قالب ترنج و سرترنج مشترک و لچک‌های مشترک است. 
 
 
مجلد این اثر علی صورتگر شیرازی بوده است. تعداد صفحات کتاب ۲۹۳ ورق می‌باشد که در قطع نیم‌ورقی کتابت شده است.
 
 
مطلع کتاب با سوره فاتحه‌الکتاب به‌علاوه سجع اهدایی آغاز شده و با این کلام "صدق‌ الله العظیم، و بلغ رسوله الکریم ... و علی صراط دلیلا و فی جنه رفیقا و امانا من النار بحرمه ائمه الاطهار" به پایان رسیده است.
 
 
  
 
 
 
گردآوری: ندا شانقی (آرشیو موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران)