به مناسبت ماه مبارک رمضان؛
معرفی قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۲۲۵ هجری‌قمری (۱۱۸۹ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم ابن محمدجعفر قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته است.

این قرآن خطی نفیس از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در سال ۱۲۲۵ هجری‌قمری (۱۱۸۹ خورشیدی) توسط استاد محمدابراهیم ابن محمدجعفر قزوینی به خط جامع‌نویسی (نسخ و رقاع) و با عیار استادی نگارش یافته است. 
 
 
این اثر دارای رنگین‌نویسی و مطلانویسی است. دو صفحه  افتتاح این قرآن هر کدام به سه فضا تقسیم‌بندی شده است؛ در فضای درون متن، وسط سطور طلا اندازی، محرّر و دندان‌موشی شده و در پایان آیات، شمس‌های تشعیری مرصعی قرار گرفته و جدول ساده مطلایی، حاشیه مادر را در برگرفته است.
 
 
حاشیه‌های همگام دور فضای متن، به صورت لچک و ترنج‌های القائی به اجرا درآمده است و در بالای فضای درون متنی، سرلوح به همراه حواشی متعدد آن به صورت مذهب و مرصع به اجرا درآمده است. 
 
 
تذهیب کتاب توسط استاد ابوالقاسم اصفهانی مذهب‌باشی (از مذهبین دربار فتحعلی شاه قاجار) صورت گرفته است. 
 
 
جلد اثر لاکی و با نقوش گل و بوته تزئین شده و در ۳۳۴ ورق و با قطع وزیری کوچک کتابت شده است.
 
 
این قرآن با سوره فاتحه‌الکتاب شروع شده و با سجع ترقیمی: "انا العبد المذنب المحتاج الی عفو الربه الغنی محمدابراهیم ابن محمدجعفر قزوینی امید که به نظر عنایت و عین عاطفت ملحوظ نظر انوار گردیده ... فی سنه خامس و عشرین مأتین بعد الألف من الهجره المقدسه" به پایان رسیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گردآوری: ندا شانقی (آرشیو موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران)