بنر بنر بنر بنر

زیر مجموعه ها

* مسئول دفتر مدیریت

میثم جعفری 

*مسئول سایت، خبر و ارتباط با رسانه ها

مریم حسن مقدم

شماره تماس: 22287012

 

*مسئول سمعی و بصری

کریم صباغی

شماره تماس: 16- 22282013 داخلی 272 

22282020-22282050

 

* امین اموال کاخ صاحبقرانیه

هنگامه کریمی

* امین اموال کاخ اختصاصی نیاوران

آذین ثباتی

* امین اموال کوشک احمد شاهی

ناهید کاشانی

* امین اموال موزه کتابخانه اختصاصی

پروانه احمدی

*امین اموال موزه خودروهای اختصاصی نیاوران

شهرزاد پاک نیت

تماس با ما

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

نام: سید رحمت الله .. رئوف حنان
سمت: مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن: 22287004

معاون اجرایی

نام: عباس هدایتی
سمت: معاون اجرایی
تلفن: 22282013-16 داخلی 305

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی

نام: لیلا الیاسی
سمت: مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی
تلفن: 22287012

مسئول یگان حفاظت

نام: مرتضی صفرپور
سمت: مسئول یگان حفاظت
تلفن: 22291967

مسئول امور اداری

نام: رویا کرجی
سمت: مسئول امور اداری
تلفن: 22287032

مسئول واحد فنی

نام: سمیه آقازمانی
سمت: مسئول واحد فنی
تلفن: 22282013-15 داخلی 170

رئیس حراست

نام: سید مجتبی کشمیری
سمت: رئیس حراست
تلفن: 22287011

مسئول امور مالی

نام: لیلا رضایی
سمت: مسئول امور مالی
تلفن: 22282031

مسئول کاخ صاحبقرانیه

نام: سهیلا اسدی
سمت: مسئول کاخ صاحبقرانیه
تلفن: 22287045

مسئول کاخ اختصاصی نیاوران

نام: پروانه اسکاش
سمت: مسئول کاخ اختصاصی نیاوران
تلفن: 22287026

مسئول کوشک احمدشاهی

نام: معصومه بهرامیان
سمت: مسئول کوشک احمدشاهی
تلفن: 22802134

مسئول موزه کتابخانه اختصاصی

نام: ندا شانقی
سمت: مسئول موزه کتابخانه اختصاصی
تلفن: 22833533

مسئول موزه خودروهای اختصاصی نیاوران

نام: نوشین کمالی
سمت: مسئول موزه خودروهای اختصاصی نیاوران
تلفن: 22282013-16 داخلی 180

مسئول واحد انفورماتیک

نام: آقای ثبوتی
سمت: مسئول واحد انفورماتیک
تلفن: 22282016 داخلی 209

مسئول مرکز اسناد

نام: زرین مجیدی
سمت: مسئول مرکز اسناد
تلفن: 22282013-16 داخلی 173

مسئول موزه جهان نما

نام: مریم فیضیاب شهریوری
سمت: مسئول موزه جهان نما
تلفن: 22282013-16 داخلی 150


نشانی: تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن مجموعه: 15-22282012