بنر بنر بنر بنر

زیر مجموعه ها

* مسئول دفتر مدیریت

خدیجه رمضان زاده

 

 

 

تماس با ما

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

نام: امیر رضا شریف نیا
سمت: مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن: 22282020

معاون

نام: عباس هدایتی
سمت: معاون
تلفن: 22833532

مسئول یگان حفاظت

نام: رضا مظفری
سمت: مسئول یگان حفاظت
تلفن: 22291967

رئیس حراست

نام: محسن بهرام پور
سمت: رئیس حراست
تلفن: 22287011-22833531

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

نام: پروانه اسکاش
سمت: رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
تلفن: 22287012-22282020-22282050

رئیس اداره فنی و مهندسی

نام: سمیه آقازمانی
سمت: رئیس اداره فنی و مهندسی
تلفن: 22282015-16 داخلی 2170

عامل ذیحساب و مسئول امور مالی

نام: لیلا رضایی
سمت: عامل ذیحساب و مسئول امور مالی
تلفن: 22802131

مسئول امور اداری و عمومی

نام: میثم جعفری
سمت: مسئول امور اداری و عمومی
تلفن: 22282015-16 داخلی 2305

رئیس اداره اموال فرهنگی

نام: آرامه نادری تلوکلائی
سمت: رئیس اداره اموال فرهنگی
تلفن: 26470196- داخلی 103 و 104

مسئول دبیرخانه

نام: رزیتا عاشوری اردلان
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: 22282015-16 داخلی 2103


نشانی: تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن مجموعه: 15-22282012